Ciències de la Naturalesa de segon d'ESO (Física i química)

Professor:

Salut Muñoz 

 

Introducció:

En la matèria de ciències naturals de segon d'ESO obtindrem un primer contacte amb el món de la física i la química.

 

Continguts i temporització: 

1r Trimestre: La matèria

2n Trimestre: Interaccions amb el món físic

3r Trimestre: L’energia

 

Metodologia i recursos:

Anirem treballant al llarg del curs d’una manera participativa i propera, posant-nos en la pell dels científics, esbrinant com és el seu mètode i experimentant-lo a cada pas del nou coneixement.

Per això, observarem el món amb els ulls ben oberts, ens farem preguntes que ens puguin permetre fer investigacions, i anirem al laboratori sovint a experimentar per donar resposta a les preguntes que ens fem, i les compartirem entre tots per tal de crear nou coneixement.

Utilitzarem diferents espais virtuals per compartir documents i mostrar continguts: Moodle, Drive.

A classe es imprescindible portar cada dia el següent material: 

 • Ordinador portàtil carregat, un ratolí i auriculars.
 • Llibreta gran quadriculada exclusiva per a l’assignatura
 • Calculadora científica
 • Bolígrafs de diversos colors
 • Llapis i goma
 • Llapis de colors
 • Regle petit d’uns 20cm

 

Per tal d’unificar tots els treballs (digitals i en paper) que anirem fent al llarg de l’assignatura elaborarem un dossier al final de cada projecte on es detallaran aspectes com l’ordre dels documents, els marges, etc.

Tots aquells documents que siguin en paper caldrà tenir-los ben guardats en la carpeta!

 

Avaluació:

La nota final del trimestre serà:

 • 50 % nota procedimental: nota del dossier, nota dels informes de pràctiques, treballs individuals i grupals durant el projecte i altres activitats avaluables.
 • 30 % nota de proves escrites (tipus examen).
 • 20% actitud a classe i motivació, assistència, puntualitat, deures, portar el material.

 

A cada avaluació es realitzaran  proves escrites. El mateix dia de la prova caldrà entregar el dossier amb les feines realitzades. 

Per calcular el percentatge dels tres apartats anteriors ens fixarem sempre en l'assoliment de les competències lligades a la matèria. 

 

De cara a les actituds, es valoraran:

 • Puntualitat
 • Bons hàbits: ordre, responsabilitat, cura dels treballs, bon ús del material de laboratori.
 • Respecte al professor i als companys
 • Participar activament a les classes
 • Bona disposició a ajudar als companys i al professor.
 • Realització de totes les tasques i entregar-les en el termini acordat
 • Portar l’ordinador carregat i el material en condicions de poder fer la classe.