Fem ràdio 2n ESO

DOCENTS

Meritxell Monsonís, Neus Batlle, Vicente Da Palma i Adrià Rodríguez

DESCRIPCIÓ

El centre compta des d'aquest curs amb un estudi de ràdio bàsic com a recurs pedagògic. Aquest serà una de les peces centrals per replantejar part de les activitats que posarem en marxa des de les matèries de llengües impartides a 2n de l'ESO: anglès, català i castellà, i que vol esdevenir un projecte transversal i multidisciplinari de referència al centre.

OBJECTIUS

Aquesta optativa, vinculada principalment a l'Àmbit de Llengües, català, anglès i castellà, té amb dos objectius principals:

- Aprofitar els recursos lingüístics i comunicatius al voltant de la ràdio per donar un context motivador i real que ajudi a millorar les competències comunicatives de l'alumnat en les diferents llengües, especialment aquelles relacionades amb la dimensió oral.

- Fomentar i motivar l'alumne per produir podcasts progressivament de forma més autònoma, i amb les exigències de qualitat que permetin la seva publicació.

METODOLOGIA

Tot i que aquesta optativa comptarà amb una programació pròpia, està plantejada com un reforç de les matèries lingüístiques. Per aquesta raó els 4 docents que conduiran l'optativa participen indistintament en el seguiment de les hores destinades dintre de la mateixa franja horària als 3 grups de 2n ESO.

El coneixement del mitjà implica, més enllà de les capacitats comunicatives orals, capacitats de col·laboració en equip, autonomia i planificació que d'una manera o altra incidiran en la qualitat dels productes finals. Tots aquests aspectes seran tinguts en compte en l'avaluació dels alumnes tant de la mateixa optativa com dels aspectes que impliquin a les matèries de llengües que hi són presents.

MATERIALS

És imprescindible que els alumnes tinguin en compte els següents materials:

- Ordinador carregat.

- Auriculars, preferiblement que no siguin Bluetooth.

- Materials per escriure: fulls, llapis, bolígrafs.

AVALUACIÓ

La valoració d'aquesta optativa es farà a partir del seguiment del treball fet a classe amb la metodologia que es vagi indicant segons l'activitat, treball que implicarà especialment a la planificació, producció i post-producció dels podcast; i per altra banda a partir dels productes finals (podcasts) que s'aniran elaborant.