L’aigua condueix

L’aigua condueix

Àrees implicades:

Tecnologies

Objectiu:

 • Comprovar experimentalment que l’aigua és conductora de l’electricitat, comparant-la amb materials sòlids, també conductors (alumini, coure).
 • Comprovar quins altres líquids són o no conductors elèctrics: oli gira-sol, llet, aigua destil·lada, aigua salada.
 • Valorar quins d’aquests líquids és més conductor elèctric, per observació directa del detector de conductivitat elèctrica.
 • Determinar si el LED s’encén millor amb més quantitat d’aigua o amb menys.

Material: 

 • Detector senzill de conductivitat elèctrica
 • 7 gots de plàstic
 • aigua potable
 • oli de gira-sol
 • llet
 • aigua destil·lada
 • aigua salada
 • aigua ensucrada
 • llimones per a esprémer

Descripció:

La primera part de l’experiment consisteix en introduir en un got de plàstic aigua potable, i fer la mesura de la seva conductivitat elèctrica amb ajut del detector de conductivitat elèctrica.

A la segona part es compara la conductivitat elèctrica de l’aigua potable amb els altres líquids triats: oli de gira-sol, llet, aigua destil·lada, aigua ensucrada, suc de llimona pur i aigua salada (preparada prèviament pels alumnes-profes).

A partir de l’observació de la quantitat de llum produïda pel LED, en els diferents tipus de líquids, s’extreuen les pertinents conclusions i es contesta la pregunta: quin d’aquests líquids és més conductor elèctric? Per què? La tercera i última part de l’experiment consisteix en verificar si l’aigua és més conductora en poca quantitat o en molta, observant la brillantor produïda pel LED amb dues quantitats d’aigua ben diferenciades. La pregunta a contestar seria: l’aigua condueix millor quan hi ha poca quantitat o molta?

Links relacionats:

Sustancias que conducen la electricidad
Líquidos conductores de electricidad