Light in water

Light in water

Àrees implicades:

Física

Objectiu:

  • Conèixer propietats òptiques de l’aigua: refracció i reflexió total.

Material:

  • Copes
  • Patrons geomètrics
  • Làser
  • Ampolla

Descripció:

  • Moure unes copes plenes d’aigua davant d’uns patrons geomètrics, i veure com la imatge observada és diferent de l’objecte original.
  • Omplir una ampolla i observar com l’aigua surt per un forat.
  • Apuntar amb el làser cap el forat i comprovar que la llum queda continguda al doll.
  • Quan la llum passa de l’aire a l’aigua, canvia de direcció, i fa que vegem els objectes diferents.
  • La llum no pot sortir d’un doll d’aigua per alguns angles, i llavors hi queda continguda.

Links relacionats:

Como hacer una ilusión con un vaso de agua

Reflexión Total Interna en Agua con Laser