El conte sobre l'aigua

El conte sobre l'aigua

Àrees implicades

Llengües (català, castellà i llatí)

Objectiu

  • Constatar la comprensió lectora dels alumnes de 5è i el seu domini del camp semàntic de l’aigua

Material

  • Paràgrafs plastificats del conte “Una historia del agua/Una història de l’aigua” ,  basat en una llegenda popular de l’Equador, escrit per l’Anna Molins (editat per La Galera), en castellà i català
  • Fulls amb activitats (per a cada grup).

Descripció

  • Una activitat serà presentar els quatre paràgrafs  del conte desordenats per tal que els  alumnes de 5è els ordenin, en català i en castellà, per tornar la coherència al text.
  • Una altra activitat serà dir la categoria gramatical d’algunes paraules del text relacionades amb l’aigua.
  • Una altra activitat serà relacionar aquest vocabulari amb les seves correspondències en altres llengües romàniques a partir de la seva etimologia llatina.

Temporalització

Uns deu minuts en total.