Save water at home

Save water at home

Àrees implicades

Anglès i Ciències.

Objectius:

  • Conscienciar els alumnes de la importància de fer un bon ús de l’aigua, fomentar-ne l’estalvi, donant exemples pràctics del que poden fer ells diàriament a casa per no malgastar-la.
  • Ampliar el vocabulari en anglès.
  • Entendre missatges curts en anglès sobre què podem fer per estalviar aigua.

Material necessari

  • Pòster
  • Targetes

Descripció

  • Presentació de l’aigua com un recurs limitat que escasseja en alguns països i pot arribar a faltar-nos si no en fomentem l’estalvi.
  • Preguntar als alumnes què poden fer per no consumir-ne tanta.
  • Presentar el pòster, on hi ha dibuixades vinyetes relacionades amb el malbaratament diari de l’aigua.
  • Donar unes targetes amb consells escrits en anglès sobre mesures recomanables per millorar l’ús diari d’aigua i fomentar-ne l’estalvi.
  • Els alumnes hauran de llegir i entendre les frases escrites en anglès, relacionar- les amb els dibuixos i enganxar-les en la vinyeta corresponent.

Conclusió

Esperem que aquesta activitat senzilla en anglès serveixi per fer reflexionar els alumnes sobre la necessitat d’aprofitar millor l’aigua que es consumeix cada dia a casa, intentant fer-ne un bon ús i no malgastar-la, ja que pot faltar-nos algun dia.