Núvols

Categoria: Fira del coneixement Vist: 781
Núvols

Àrees implicades

Ciències Naturals, Física i Química

Objectiu

Aconseguir formar un núvol dins una ampolla

Material

Descripció

Es faran dos intents.

 1. Primer intent: sense nuclis de condensació
  • Posaremuna mica (1 o 2 dits) d’aigua calenta dins una ampolla.
  • Taparem l’ampolla i la mourem delicadament per retirar les gotes condensades sobre les parets.
  • La premerem molt fort, molt de pressa, i la deixarem anar.
  • Observarem que no passa res.

   

 2. Segon intent: amb nuclis de condensació
  • Posarem una mica (1 o 2 dits) d’aigua calenta dins una ampolla.
  • Cremarem un paper a prop de la boca de l’ampolla perquè hi entri una mica de cendra.
  • Taparem l’ampolla i la mourem delicadament per retirar les gotes condensades sobre les parets.
  • La premerem molt fort , molt de pressa , i la deixarem anar.
  • Observarem que es forma un núvol

Conclusió

Perquè es formin núvols a la natura és necessari que hi hagi aigua en estat gasós que pugui condensar a sobre d’alguna partícula sòlida que hi hagi en suspensió a l’atmosfera.