Cicló en una ampolla

Cicló en una ampolla

Àrees implicades

Física

Objectiu

  • Generar un moviment circular en un embut al fer passar aigua d’una ampolla a una altra.

Material

  • 2 ampolles.
  • Un tap especial.
  • Oli de diferent color que l’aigua.

Descripció

  • Agafem una ampolla i l’omplim d’aigua.
  • La tapem amb el tap especial i l’enganxem a una altra ampolla.
  • Girem el conjunt i observem com es mou l’aigua al passar d’una ampolla a l’altra.
  • Possibilitat d’afegir oli de diferent color i repetir el procés.

Conclusió

  • Un petit impuls inicial origina un cicló.
  • Possibilitat de veure que els materials menys densos es troben al centre del cicló.

Links relacionats

Cyclone Tube Tornado in a Bottle ~ Incredible Science