admin
Què fan els alumnes de 4t d'ESO llençant objectes per la finestra? Experimentar, de forma controlada, els conceptes teòrics treballats a classe resulta molt útil per consolidar aprenentatges. Amb aque...
Per tal d’establir un primer contacte amb el tutor del vostre fill/a, tractar temes relatius a l’educació dels vostres fills/filles i poder donar resposta a les preguntes i dubtes que us pugueu plante...
L'equip de professors i PAS us desitgem un bon estiu i esperem retrobar-vos al setembre amb forces i il·lusions renovades. Adrià, Aitor, Dani, Eva, Francesc, Joan, Martí, Pepe, Salut, us agraïm les ex...