admin
El passat 29 de setembre va venir a la classe de Filosofia de 4t d'ESO la Sònia Navarrete, Jutgessa del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Bàsquet. La Sònia ens ha...
Què fan els alumnes de 4t d'ESO llençant objectes per la finestra? Experimentar, de forma controlada, els conceptes teòrics treballats a classe resulta molt útil per consolidar aprenentatges. Amb aque...
Per tal d’establir un primer contacte amb el tutor del vostre fill/a, tractar temes relatius a l’educació dels vostres fills/filles i poder donar resposta a les preguntes i dubtes que us pugueu plante...