A new language assistant called Natalie has just come from Wien and she is going to spend a month with us helping our students improve their communicative competence in English. This week she has introduced her country in a very motivating way and has raised students’ curiosity about Austrian culture.

We wish her an enjoyable training experience in our school

Amb molta Il·lusió enguany hem estrenat l’aula taller de matemàtiques, un espai on els alumnes poden manipular els conceptes matemàtics, verificar-ne les propietats, descobrir les relacions internes de les matemàtiques i les externes, és a dir, l’aplicació dels conceptes matemàtics a les altres assignatures.

Un espai amb material específic, com les regletes Cuisenaire, la balança Montessori, la línea del 20 Bortolato, la Ritabella di Rita Bertole i amb material genèric com fulls que doblats es converteixen en els postulats d'Euclides, rellotges que marquen fraccions equivalents, miralls i ampolles per treballar fraccions, ventalls per simular rotacions de semirectes...

veure els vídeos #FemMates

Atesa la importància de les llengües estrangeres tant per seguir una carrera universitària com per buscar feina, us comuniquem que s’obre una convocatòria extraordinària a les EOI pel divendres 7 de febrer de 2020 i la inscripció la farem el dilluns 18 de novembre de 2019.

Cal tenir 15 anys, haver cursat el 2n d’ESO, portar el DNI vigent i, si és possible, adherir-se a una reducció o exempció de la tassa d’examen (B1: 75,35€ o B2: 92,85€) portant el carnet de família nombrosa o el que es requereixi, segons el cas. Els alumnes interessats han d‘adreçar-se a la Pilar, que els facilitarà el material i els informarà dels dies per a la preparació.

Els alumnes que necessitin més temps per preparar-se comptaran amb una altra convocatòria a final de curs.

Fins ara, els resultats en el nostre centre han sigut exitosos. Us animem a apuntar-vos.

Apunta't!