Desitgem que us hagi anat a tots molt bé!

Consulta aqui la teva

Publicat el llistat de barem ordenat definitiu: [Veure document]

Número desempat 33.386

Publicat el llistat de barem definitiu: [Veure document]

Un cop publicat el barem i resoltes les reclamacions dels ensenyaments obligatoris, els centres ja no podem fer cap rectificació a les sol·licituds. Si es detecta alguna errada, el centre ho comunicarem a la comissió, que té oberta la possibilitat de modificar-la fins al dia 10 a les 14:00h. Aquest termini és improrrogable.

A la llista consta el número de desempat, que segons les instruccions sortirà a les 11h

Número desempat 33.386

Publicat el llistat de barem provisional: [Veure document]

Cal tenir en compte que si encara no ha estat possible resoldre una incidència en la tramitació d'una sol·licitud i per aquest raó no ha estat possible validar-la, la sol·licitud no sortirà en el llistat de barem provisional. La validació es podrà gestionar al llarga del dia d'avui. Aquestes sol·licituds sí que sortiran en els llistats de barem resoltes les reclamacions.

#JoEmQuedoACasa #JoAprencACasa