Professor

 • Francesc Pérez Brangulí

Temari

 • UD1: Unitats i factors de conversió.
 • UD2: El pensament científic.
 • UD3: Estructura de la Matèria i la Taula Periòdica
 • UD4: Reaccions químiques i formulació inorgànica
 • UD5: Acidesa i Alcalinitat
 • UD6: La química del carboni

Material

 • Ordinador portàtil
 • Llibreta per l'elaboració del dossier i la bitàcola de laboratori
 • Calculadora científica
 • Taula periòdica
 • Bata de Laboratori

Avaluació

L’avaluació es fa a partir de la mitja de diferents activitats:

 • El treball constant a l’aula, al laboratori i a casa.
 • Els treballs presentats al llarg del trimestre, tant individuals com en grup
 • Les seves pròpies reflexions sobre el seu procés d’aprenentatge
 • Les proves escrites
 • La seva actitud personal