És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'ESO en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i anglès), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica.

Avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Calendari de les proves:

13 de febrer, dimecres:

      9-10.15h.  Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
10.15-11.30h. Cientificotecnològica ( calculadora i regle)

14 de febrer, dijous:

            9-10h. Llengua catalana  
          10-11h. Matemàtiques (calculadora)
     11-11.30h. Descans
11.30-12.30h. Llengua castellana.

Al llarg d’aquest curs 18-19, els alumnes de 1r, 2n i 3r de l'ESO reben diverses xerrades a l'hora de tutoria: d’orientació, de sexualitat, de prevenció ...

Una d’aquestes xerrades l'organitza la Guàrdia Urbana i porta per títol “Noves tecnologies”. Amb aquests tallers el que volem és que els alumnes siguin conscients dels perills d’eines virtuals com Instagram, Facebook, Snapchat, entre d’altres, i que els nostres estudiants en facin un bon ús.

The students who take part in the Erasmus went to visit the landfill and the eco-park in San Adrià. It was a guided visit in English where they could see the huge amount of waste that is generated in Barcelona. As a part of our project” InWastegation” they asked the guides about the tourism impact in the waste generation and what actions our city Council should take to stop the bad image caused not only by the tourists but by the citizens as well.

After the visit, we went to visit an urban garden in Sarrià where a group of volunteers are carrying out a project with the support of the City Council in order to make our city cleaner and greener.

We hope to increase awareness about the importance of Recycling, Reusing and Reducing as much as possible.