Continuem amb les classes d’anglès amb la Hananh

Com tots ja sabeu, estem fent mans i mànigues per continuar les classes amb normalitat, però on-line, i que els vostres fills no perdin el curs. Fins el moment estem força contents del seus treballs. Ens quedava un punt pendent i era les classes amb la nostra auxiliar de conversa contractada per l’Ajuntament de l’Hospitalet. Dilluns passat va connectar amb els alumnes de reforç per decidir què farien i organitzar les classes virtuals. Ella els enviarà la invitació i l’horari serà l’estipulat, de 17.30 h a 18.30 h.

Pel que fa als grups classe de 4t d’ESO, estem organitzant-los en grups per nivells i així cada dia ella podrà fer la classe oral en grups més reduïts, com ja fèiem a classe normal, i podrà ajudar-los a millorar la pronunciació i a adquirir més fluïdesa. Hananh els anirà enviant la invitació per connectar-se, i esperem que treguin el millor resultat possible.