CONVOCATÒRIA DE BEQUES I AJUTS BATXILLERAT

Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2016-2017 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents:


 Quanties fixes

  •  Quantia fixa lligada a la renda
  •  Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
  •  Beca bàsica
Quantia variable
  • Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar

Termini de sol·licitud: del 16 d'agost al 3 d'octubre de 2016

Alumnes de primer i segon curs de batxilerat 

Més informació aquí.