Conecta joven

Logo FE color conecta

Conecta joven és un projecte d'Aprenentatge i Servei (ApS) intergeneracional compartit per una xarxa d'ONG, que impulsa la participació dels joves a la seva comunitat mitjançant accions formatives, orientades a la millora de les competències digitals de la ciutadania (joves, adults, gen gran) i col·lectius amb més dificultats d'integració.

L'Institut Europa fa tres anys que participa en aquest projecte.