El mètode científic a la vida quotidiana

Un altre any els alumnes de 4t d'ESO de l'itinerari científic han estat treballant fent una sèrie de vídeos per tal que els seus companys, que no són de la mateixa modalitat, entenguin el mètode científic i vegin que no és exclusiu dels científics perquè també es pot aplicar en situacions de la vida quotidiana