Eureka !

"Un cos dins de l'aigua experimenta..." I això és el que els alumnes de 4t d'ESO han pogut fer al laboratori de física: explicar, experimentar i comprovar aquest principi tan conegut de la física: el principi d'Arquimedes.

A través de senzills experiments han aplicat els seus coneixements matemàtics realitzant sumes vectorials i establint les relacions entre les magnituds implicades. Han confirmat les hipòtesis i igual que Arquimedes han pogut exclamar "Eureka"