Mitologia 3r ESO

A l'assignatura optativa de Mitologia de 3r ESO estem treballant a Zeus i els seus amants. Perquè sigui més dinàmic l'ensenyament, els alumnes han de fer una entrevista radiofònica a Zeus i a dos dels seus amors. És important que s'interessin per la mitologia, per així poder seguir aprenent i investigant amb l´assignatura de cultura clàssica a 4t d'ESO. Els resultats els podeu veure en el vídeo que veureu a continuació

#JoEmQuedoACasa #JoAprencACasa