BellMat 2015

El dijous 14 de maig els alumnes de 6è de primària de totes les escoles públiques del barri i els alumnes de 1r d’ESO dels dos instituts van participar plegats, per primer cop, en una Jornada Matemàtica organitzada pel Seminari de Primària-Secundària. Prèviament, cada grup classe havia preparat un problema competencial i l’havia penjat en un espai virtual compartit. L’experiment consistia a resoldre tots els problemes en dues hores del mateix dia, treballant en grup dins de cada centre. Després, calia penjar la millor solució a cada problema, un cop consensuada per tota la classe. El professorat de Matemàtiques, responsable de l’activitat en el nostre institut, està especialment satisfet de l’èxit de la Jornada i de la feina feta pels nostres alumnes, que van treballar de valent tot jugant amb les matemàtiques.