Professora

 • Olga Mascolo

Continguts

Es treballen:

 • Geometria plana i solida
 • Vistes 
 • La percepció i la composició
 • El color
 • La forma i tècniques de dibuix a mà alçada

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

 • Part procedimental on es valoraran el desenvolupament dels exercicis i activitats
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe

Material 

 • Llapis de dibuix HB, 2B, 4B (tou)
 • Fulls blancs A4 econòmics
 • Maquineta i goma d’esborrar
 • Colors acrílics: Cyan, Magenta i Groc (s’avisarà per temps quan comprar-los)
 • Joc de fulls BASIK  A4 de 130 g Canson
 • Joc de retoladors calibrats de punta negre fina 0’2 -  0’4 - 0’8 (s’avisarà per temps quan comprar-los)
 • Caixa de 12 llapis de colors 
 • Material de consulta a la plataforma digital de l’institut.

Material en comú amn l'asignatura de Matemàtiques

 • Portamines 0,5 mm HB 
 • Joc de escaire, cartabó, regla, transportador d'angles i compàs 
 • Reglets 

Aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.