Professora

 • Gloria Ramírez (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.)

Objectius de l’assignatura

 • Promoure l’activitat física i un estil de vida actiu i saludable.
 • Desenvolupar les habilitats motrius.
 • Aprofundir en l’autoconeixement físic i integral de la persona.
 • Aportar experiències relacionades amb l’activitat física i l’esport.
 • Fomentar el treball en equip i la tolerància enfront de la diversitat.
 • Adquirir hàbits higiènics, alimentaris i esportius per a la vida.
 • Proporcionar eines per a la cura de salut personal.

Continguts

 • Dimensió Activitat física saludable:
  • Les qualitats físiques.
  • La sessió i el pla de treball.
  • Hàbits de salut.
  • Estereotip del cos i de gènere en els mitjans de comunicació.
 • Dimensió Esports:
  • Valors i contravalors de la societat aplicats a l’esport.
  • Esports individuals (Curses d’orientació, Atletisme)..
  • Esports col·lectius (Rugbi i Colpbol).
 • Expressió i comunicació corporal.
  • Comunicació llenguatge corporal.
  • Ritme i moviments.(dances populars i musical)
  • .
 • Dimensió Activitat física i temps de lleure. 
  • Jocs populars
  • Localització de zones verdes.
  • Esport per a tothom.
  • Activitats en el medi natural.

Avaluació

 • És imprescindible l'assistència i participació pràctica a classe per poder superar la matèria.
 • Els hàbits higiènics: DUTXA al finalitzar la sessió és d'obligat compliment. (si no es dutxen no tindran opció a ser avaluats)
 • Entrega de tots els treballs escrits.
 • Els criteris d'avaluació venen donats per la actitud, participació, resultats de les diferents proves i treballs escrits. Els % de cada un d'aquests ítems dependrà de cada unitat didàctica.
 • L'Avaluació es continuada, això significa que si s'assoleix el tercer trimestre, s'asoleix el curs, sempre i quan s'hagi assistit i participat durant tot el curs.
 • La nota final vindrà determinada per la mitja dels tres trimestres.
 • En cas que la nota final de curs (juny) sigui No assoliment es recuperarà al mes de setembre en la convocatòria extraordinària prevista.
 • Per superar la convocatòria extraordinaria caldrà elaborar un treball teòric a criteri del professor.

Material de la matèria

 •  Ordinador.
 • Roba i calçat esportiu.
 • Roba de recanvi i estris per la higiene personal: tovallola, xancletes, sabó.