Sessió Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30-09:30
Coll, X
BG
1EA
Barberán, Marta
ANG
1EB
Bou, M
ANG
1EB
Rúbio, Núria
Català
1 ESO A
Navarro, JM
TEC
TEG
Coll, X
TEC
TEG
Barberán, Marta
ANG
1EB
Bou, M
ANG
1EB
Barberán, Marta
SOC
1EB
Coll, X
BG
LCI
Ramírez, G
EF
GIM
Navarro, JM
TEC
TEG
Coll, X
TEC
TEG
09:30-10:30
Coll, X
BG
1EB
Barberán, Marta
ANG
ANG
Bou, M
ANG
ANG
Alonso, M
MUS
MUS
Navarro, JM
TEC
TEG
Coll, X
TEC
TEG
Ramírez, G
EF
GIM
Alonso, M
MUS
MUS
Mascolo, O
Matemàtiques
1 ESO A
Ramírez, G
EF
GIM
Barberán, Marta
ANG
1EA
10:30-11:30
Barberán, Marta
SOC
1EA
Navarro, JM
TEC
TEG
Coll, X
TEC
TEG
Hernández, Ana
Castellà
1 ESO A
Ramírez, G
EF
GIM
Barberán, Marta
ANG
1EA
Bou, M
ANG
1EA
Rúbio, Núria
Català
1 ESO A
Hernández, Ana
Tutoria
1 ESO A
PATI
12:00-13:00 Hernández, Ana
Castellà
1 ESO A
Mascolo, O
Matemàtiques
1 ESO A
Mascolo, O
Matemàtiques
1 ESO A
Alonso, M
MUS
MUS
Barberán, Marta
SOC
1EB
Alonso, M
MUS
MUS
Barberán, Marta
SOC
1EA
13:00-14:00
Barberán, Marta
SOC
1EB
Navarro, JM
TEC
TEG
Coll, X
TEC
TEG
Navarro, JM
TEC
TEG
Coll, X
TEC
TEG
Barberán, Marta
ANG
1EA
Rúbio, Núria
Català
1 ESO A
Hernández, Ana
Castellà
1 ESO A
Barberán, Marta
SOC
1EA
Coll, X
BG
LCI
14:00-15:00
Navarrete, N
REL
1EC
Martín, M.Luz
CiVE
1EB
Barberán, Marta
CiVE
1EA
TARDA
15:30-16:30 Hernández, Ana
Projectes ESO
1 ESO A
Arjona, Y
Projectes ESO
1 ESO A
16:30-17:30 Hernández, Ana
Projectes ESO
1 ESO A
Arjona, Y
Projectes ESO
1 ESO A