Generació d'electricitat juliol/2019

Generació d'energia fotovoltàica durant juliol de 2019.

Total generat: 380.05 KWh = 1368.18 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 60.33 MJ/m2
Radiació solar: 591.26 MJ/m2
Eficiència: 10.2 %