Generació d'electricitat juny/2019

Generació d'energia fotovoltàica durant juny de 2019.

Total generat: 394.96 KWh = 1421.86 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 62.69 MJ/m2
Radiació solar: 620.07 MJ/m2
Eficiència: 10.11 %