Generació d'electricitat maig/2019

Generació d'energia fotovoltàica durant maig de 2019.

Total generat: 359.29 KWh = 1293.44 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 57.03 MJ/m2
Radiació solar: 536.07 MJ/m2
Eficiència: 10.64 %