Generació d'electricitat abril/2019

Generació d'energia fotovoltàica durant abril de 2019.

Total generat: 244.18 KWh = 879.05 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 38.76 MJ/m2
Radiació solar: 385.04 MJ/m2
Eficiència: 10.07 %