Generació d'electricitat març/2019

Generació d'energia fotovoltàica durant març de 2019.

Total generat: 250.29 KWh = 901.04 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 39.73 MJ/m2
Radiació solar: 342.64 MJ/m2
Eficiència: 11.59 %