Generació d'electricitat desembre/2018

Generació d'energia fotovoltàica durant desembre de 2018.

Total generat: 182.05 KWh = 655.38 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 28.9 MJ/m2
Radiació solar: 155.71 MJ/m2
Eficiència: 18.56 %