Generació d'electricitat novembre/2018

Generació d'energia fotovoltàica durant novembre de 2018.

Total generat: 147.24 KWh = 530.06 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 23.37 MJ/m2
Radiació solar: 148.42 MJ/m2
Eficiència: 15.75 %