Generació d'electricitat octubre/2018

Generació d'energia fotovoltàica durant octubre de 2018.

Total generat: 197.26 KWh = 710.14 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 31.31 MJ/m2
Radiació solar: 224.38 MJ/m2
Eficiència: 13.95 %