Generació d'electricitat agost/2018

Generació d'energia fotovoltàica durant agost de 2018.

Total generat: 271.27 KWh = 976.57 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 43.06 MJ/m2
Radiació solar: 485.07 MJ/m2
Eficiència: 8.88 %