Generació d'electricitat juliol/2018

Generació d'energia fotovoltàica durant juliol de 2018.

Total generat: 283.45 KWh = 1020.42 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 44.99 MJ/m2
Radiació solar: 608.33 MJ/m2
Eficiència: 7.4 %