Generació d'electricitat juny/2018

Generació d'energia fotovoltàica durant juny de 2018.

Total generat: 377.67 KWh = 1359.61 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 59.95 MJ/m2
Radiació solar: 568.16 MJ/m2
Eficiència: 10.55 %