Generació d'electricitat maig/2018

Generació d'energia fotovoltàica durant maig de 2018.

Total generat: 363.17 KWh = 1307.41 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 57.65 MJ/m2
Radiació solar: 521.42 MJ/m2
Eficiència: 11.06 %