Generació d'electricitat abril/2018

Generació d'energia fotovoltàica durant abril de 2018.

Total generat: 217.78 KWh = 784.01 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 34.57 MJ/m2
Radiació solar: 443.65 MJ/m2
Eficiència: 7.79 %