Generació d'electricitat març/2018

Generació d'energia fotovoltàica durant març de 2018.

Total generat: 183.54 KWh = 660.74 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 29.13 MJ/m2
Radiació solar: 321.78 MJ/m2
Eficiència: 9.05 %