Generació d'electricitat desembre/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant desembre de 2017.

Total generat: 158.03 KWh = 568.91 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 25.08 MJ/m2
Radiació solar: 143.88 MJ/m2
Eficiència: 17.43 %