Generació d'electricitat novembre/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant novembre de 2017.

Total generat: 205.99 KWh = 741.56 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 32.7 MJ/m2
Radiació solar: 194.99 MJ/m2
Eficiència: 16.77 %