Generació d'electricitat octubre/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant octubre de 2017.

Total generat: 208.98 KWh = 752.33 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 33.17 MJ/m2
Radiació solar: 233.45 MJ/m2
Eficiència: 14.21 %