Generació d'electricitat agost/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant agost de 2017.

Total generat: 295.59 KWh = 1064.12 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 46.92 MJ/m2
Radiació solar: 476.12 MJ/m2
Eficiència: 9.85 %