Generació d'electricitat juliol/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant juliol de 2017.

Total generat: 378.21 KWh = 1361.56 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 60.03 MJ/m2
Radiació solar: 589.26 MJ/m2
Eficiència: 10.19 %