Generació d'electricitat juny/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant juny de 2017.

Total generat: 369.57 KWh = 1330.45 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 58.66 MJ/m2
Radiació solar: 747.41 MJ/m2
Eficiència: 7.85 %