Generació d'electricitat maig/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant maig de 2017.

Total generat: 387.53 KWh = 1395.11 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 61.51 MJ/m2
Radiació solar: 753.32 MJ/m2
Eficiència: 8.17 %