Generació d'electricitat abril/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant abril de 2017.

Total generat: 271.99 KWh = 979.16 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 43.17 MJ/m2
Radiació solar: 549.79 MJ/m2
Eficiència: 7.85 %