Generació d'electricitat febrer/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant febrer de 2017.

Total generat: 177.89 KWh = 640.4 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 28.24 MJ/m2
Radiació solar: 208.94 MJ/m2
Eficiència: 13.51 %