Generació d'electricitat gener/2017

Generació d'energia fotovoltàica durant gener de 2017.

Total generat: 172.92 KWh = 622.51 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 27.45 MJ/m2
Radiació solar: 159.52 MJ/m2
Eficiència: 17.21 %