Generació d'electricitat desembre/2016

Generació d'energia fotovoltàica durant desembre de 2016.

Total generat: 179.03 KWh = 644.51 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 28.42 MJ/m2
Radiació solar: 153.06 MJ/m2
Eficiència: 18.57 %