Generació d'electricitat novembre/2016

Generació d'energia fotovoltàica durant novembre de 2016.

Total generat: 166.87 KWh = 600.73 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 26.49 MJ/m2
Radiació solar: 175.58 MJ/m2
Eficiència: 15.09 %